Szansa dla przedszkola

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli przedszkola działającego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ZSP)w Paniówkach.
Celem projektu jest przeszkolenie (podniesienie kompetencji) nauczycieli z zastosowania różnych metod terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami. Kolejnym etapem będzie zastosowanie wyuczonych metod w pracy z dziećmi i przeprowadzenie kompleksowych terapii dla 8 dzieci z niepełnosprawnościami w ZSP. Planowane działania wynikające z proj. pozytywnie wpłyną na przyszłe kształcenie w ZSP, które wyjdzie na przeciw indywidualnym potrzebom uczniów.
Wprowadzenie dodatkowych zajęć wpłynie korzystnie na wzajemne relacje uczeń – nauczyciel. Zostanie zapewniona uczniom gama bezpłatnych zajęć, która umożliwi dzieciom i rodzicom o niskim statusie materialnym udział w ofercie, na którą nie mogliby sobie pozwolić.