Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

Definicje

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://przedszkole.zsppaniowki.pl/

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu

Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu
internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób
z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje
warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy
w domenie */zsppaniowki.pl/*. Gromadzone w dziennikach logów dane są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie
zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Zespołu. Żadne dane
identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek
trzeciej strony.

Informujemy, że administratorem danych jest Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach z siedzibą przy ul.Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki.

Naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Korzuch, można skontaktować się z nim przez e-mail biuro@protecton.pl

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy
zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby
identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji
przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania HTTP,
kod odpowiedzi HTTP,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres
URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
Zespołu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie
analizujemy pliki z logami w celu określenia: czy struktura strony nie
zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał
pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich
zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane
statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania
w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących
osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania
jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich
nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach nie przechowują żadnych danych
osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla Państwa wygody strona przedszkole.zsppaniowki.pl używa plików cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis przedszkole.zsppaniowki.pl stosuje pliki cookies: funkcjonalne
(zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.).

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła strona przedszkole.zsppaniowki.pl
mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w
szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie
reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniókach zawiera
odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy,
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam
ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.