Ogród sensoryczny

W naszym przedszkolu powstał nowy plac zabaw z ogrodem sensorycznym, zaprojektowany przez panią Martę Hirsz. Od tego roku szkolnego dzieci będą realizować autorski program edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz terapii integracji sensorycznej w ogrodzie sensorycznym pt. „Ogród pięciu zmysłów”, napisany przez panie Joannę Bartoszek i Anetę Weber. Dzieci zrealizują następujące cele:

 1. uwrażliwianie na piękno przyrody, jej tajemnic i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacji;
 2. rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 3. kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń.
 4. uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta poprzez ugruntowanie wiadomości na ich temat
 5. uczenia wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka,
 6. zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i człowiekiem,
 7. kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 8. integracja dzieci, rodziców i personelu w celu podnoszenia kultury ekologicznej i troski o środowisko, w którym żyjemy;
 9. kreowanie wizerunku przedszkola jako przyjaznego środowisku naturalnemu i promującego zdrowy styl życia,
 10. wykorzystanie czasu wolnego jako obszaru stymulującego wszechstronny rozwój dziecka, relacji dziecko – rodzic – nauczyciel,
 11. ukazanie możliwości wykorzystania ogrodu do działań, zabaw i zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka.