Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne

 • Rewalidacja
 • Logopedyczne
 • Korekcyjno- kompensacyjne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zajęcia z arteterapii
 • Zajęcia metodą behawioralną
 • Zajęcia Snozelen
 • Zajęcia z sensoplastyki
 • Zajęcia symultaniczno-sekwencyja metoda czytania (m. Krakowska)
 • Zajęcia z Ruchu rozwijającego Sherborne
 • Zajęcia integracji sensorycznej