Spotkania z rodzicami

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w grupach 2021-2022

Planowany termin spotkania Rodzaj spotkania (temat)
 WRZESIEŃ Zebrania grupowe – organizacja roku szkolnego.
LISTOPAD Konsultacje indywidualne –powiadomienie rodziców o postępach dzieci 
STYCZEŃ/LUTY Zebranie grupowe – podsumowanie półrocza, ankiety ewaluacyjne  dla rodziców, omówienie bieżących spraw w grupie 
KWIECIEŃ Konsultacje indywidualne – powiadomienie rodziców o postępach dzieci. Omówienie wyników oceny gotowości szkolnej.
MAJ/CZERWIEC Zebranie grupowe – podsumowanie rocznej pracy w grupie, omówienie bieżących spraw w grupie, zakończenie roku.