Rada Rodziców

Anna Głodała- Przewodnicząca 
Patrycja Cempulik-Włodarz- 
Zastępca
Eliza Durynek- 
Skarbnik
Agnieszka Długaj -Mol- 
Sekretarz 

Ewa Mryka
Jolanta Karcz
Ewelina Wójcik
Małgorzata Drewniok
Katarzyna Grześ
Beata Szymon
Mariola Kuś
Joanna Musioł
Bartłomiej Handke
Katarzyna Kowol
Klaudia Łożyńska-Połap
Weronika Garbarz