Terapia Ręki – Rybki

Marzec był miesiącem manipulacji w ramach projektu „Terapia ręki dla każdego” w grupie Rybek.

Manipulacja to wykonywanie precyzyjnych czynności ręcznie, czyli praca rąk. Z ruchami precyzyjnymi mamy do czynienia na każdym kroku, zapinanie guzika, przeliczanie pieniędzy, wybieranie klucza z wielu i otwieranie drzwi, wiązanie butów, można wyliczać bez końca. Manipulację można podzielić na manipulację jedną ręką oraz manipulacje oburącz.

Pierwsza z nich podzielona jest na trzy rodzaje, na trzy wzorce manipulacji:

  1. przełożenie, czyli bierzemy przedmiot opuszkami palców i kciukiem, przekładamy go do wnętrza dłoni oraz sytuacja odwrotna – przełożenie przedmiotu ze środka dłoni do opuszków palców;

  2. przesunięcie, biorą udział opuszki kciuka, palca wskazującego i środkowego, przesuwają przedmiot ruchem liniowym;

  3. rotacja, czyli obrócenie przedmiotu, wyróżniamy rotację prostą – kciuk i palec wskazujący obracają przedmiot do 90° oraz rotację złożoną – obracanie przedmiotu opuszkami palców i kciuka 180°- 360°. Po osiągnięciu tych wzorców, dziecko powinno posiadać odpowiednią mobilność palców.

Manipulacja oburącz – potrzebna jest do cięcia nożyczkami. Oprócz umiejętności manipulacyjnych w tym rodzaju manipulacji niezbędna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, odpowiednie napięcie mięśniowe.

Przechodząc z motoryki dużej, poprzez motorykę małą, kończymy na grafomotoryce. Najbardziej precyzyjnym, wymagającym skupienia i wielu umiejętności procesie korzystania z narzędzi pisarskich. Osiągnięcie przez dziecko wszystkich poprzednich aspektów, prawidłowa stabilizacja centralna i stabilizacja obręczy barkowej, koordynacja, percepcja wzrokowa i czuciowa, napięcie mięśniowe, daje możliwość osiągnięcia sukcesów w grafomotoryce. Ćwiczenia grafomotoryczne niosą za sobą bardzo pozytywne skutki: poprawiają ogólny rozwój dziecka, uczą dokładności i precyzji, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną, zdecydowanie podnoszą poziom graficzny pisma, usprawniają mięśnie dłoni, palców, nadgarstka i całej kończyny piszącej.