Rok szkolny 2021/2022

1 września 2021r., z zachowaniem procedur przeciwepidemicznych rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022. Do czasu uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na użytkowanie wyremontowanego budynku OSP, a w nim dwóch nowych sal przedszkolnych, dzieci 6-letnie z grup Liski i Muminki od 1.09.2021r. do odwołania zostaną objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym w budynku Starej Szkoły, przy ulicy Zwycięstwa 44. Dzieci z pozostałych grup zapraszamy do przedszkola przy ulicy Dworskiej 31. Aktualne listy grup zostaną przesłane przez iPrzedszkole.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach
Małgorzata Wiśniewska