Zarządzenie Wójta w sprawie terminów przerwy w pracy przedszkoli