Nasze Przedszkole

Przedszkole w Paniówkach w obecnym budynku zostało oddane do użytku pierwszego września 1992 roku. Były to dwa odziały, już w następnym roku szkolnym 1993/1994 powstały trzy grupy.

W 2010 roku zostaliśmy przyłączeni do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, gdzie został utworzony czwarty oddział dla dzieci 6 letnich. W 2015 roku zostaliśmy rozbudowani o trzy nowe odziały.

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje osiem oddziałów, w tym trzy integracyjne. Posiadamy również nowoczesne  zaplecze kuchenno – gospodarcze, gabinety terapeutyczne i specjalistyczne. Możemy się pochwalić nowoczesnym wyposażeniem specjalistycznym i sal zabaw dla dzieci pozyskanym dzięki organowi prowadzącemu jak i środkom unijnym.

Nad dziećmi sprawuje opiekę wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów.

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu stworzyć najlepsze warunki dla rozwoju wszystkich dzieci , również dla tych o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Odkryj nasze przedszkole