Święto Pieczonego Ziemniaka – wycieczka

Święto Pieczonego Ziemniaka grupy: „Muminki”, „Liski”, „Myszki” , „Pszczółki” oraz „Motylki” spędziły na warsztatach edukacyjno-plastycznych w „Dzidzi Wioska” w miejscowości Wilcza. Dzieci miło i aktywnie spędziły czas na spotkaniu z leśniczym, różnego rodzaju grach, zabawach. Brały także udział w warsztatach plastyczno-technicznych tworząc przypinki. Uwieńczeniem wszystkich atrakcji były pieczone ziemniaki z ogniska, które dzieci zjadały ze smakiem.