INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PANIÓWKACH

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT I NUMERZE KONTA